За екипа

Силвия Томова

Силвия Томова, основател и управител на Privilege Consulting Services, притежава над петнайсет години професионален опит в банковото дело, недвижимите имоти и търговски компании.

Петрана Борисова

Петрана Борисова е мениджър продажби на Privilege Consulting Services. Притежава над 12 години експертиза в областта на жилищното кредитиране.

Privilege Consulting Services
Решение за Вашето финансиране