За екипа

Силвия Томова

Силвия Томова, основател и управител на Privilege Consulting Services, притежава над петнайсет години професионален опит в банковото дело, недвижимите имоти и търговски компании.

Privilege Consulting Services
Решение за Вашето финансиране