За компанията

Privilege Consulting Services – Вашият кредитен консултант!

Privilege Consulting Services е успешен тандем от високо квалифицирани професионалисти с над петнайсет години опит и експертиза в областта на жилищното и фирмено кредитиране във водещи банкови и небанкови институции в страната. Компанията е създадена в отговор на очакванията на клиентите да получат високо ниво на обслужване и да пестим най-ценното – Вашето време!

Предлагаме Ви безплатно кредитно консултиране на високо професионално ниво, достъп до най-добрите условия за финансиране, отговарящи на нуждите Ви. В нашето портфолио са включени услугите по съдействие за предоставяне на жилищни, потребителски и бизнес кредити. Заедно сме със своите клиенти във всеки един етап на кредитирането – от идеята до реализирането.

Партньорство с водещите Банки в България

Privilege Consulting Services си партнира с водещите Банки в България. За нас основен приоритет е да получите безпристрастна и обективна информация за условията на пазара. Осигуряваме Ви бързи и удобни процедури за кандидатстване и усвояване на средствата по кредити, извършени с гарантирана сигурност и спокойствие за Вас.

Лицензиран кредитен посредник

Privilege Consulting Services е лицензиран кредитен посредник по смисъла на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) по чл.51, ал.1, вписан в Регистъра на кредитните посредници с регистрационен номер No BCI000058 (Регистър на кредитните посредници БНБ). Член на Асоциацията на кредитните посредници в България /АКПБ/.

Кога да се обърнете към нас?

При покупка на основно жилище и/или с цел инвестиция
Покупка на парцел, строеж на къща или покупка на ваканционен имот
Ремонт и обзавеждане на собствено жилище
Рефинансиране на съществуващи жилищни кредити
Обединяване на текущи задължения и нужда от допълнителни средства
Покупка на автомобил, инвестиция в образование, текущи нужди
Осигуряване на средства за стартиране бизнес
Осигуряване на средства за развиване потенциала на съществуващ бизнес
Privilege Consulting Services
Решение за Вашето финансиране