„Влагаме енергия, плам и любов в работата“

ян. 8, 2021 | Медиите за нас | 0 коментари

Силвия Томова е основател и управител на Privilege Consulting Services, бързоразвиваща се компания в областта на кредитното посредничество. Притежава над петнайсет години професионален опит в банковото дело, недвижимите имоти и търговски компании, като през последните пет от тях заема различни управленски позиции в една от най-големите български банки. Компанията е лицензиран кредитен посредник по смисъла на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) по чл.51, ал.1, вписан в Регистъра на кредитните посредници с регистрационен номер No BCI000058. От краткия период на стартиране на дейността си вече е отличена на Годишните награди на една от най-големите банки в България.

Източник: acib.bg